Dopuna registra prodaje u postupku male privatizacije

Na osnovu Odluke o neposrednoj pripremi i provedbi male privatizacije (“Službene novine Federacije BiH”, broj 77/10), a u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća-Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/05, 53/07 i 76/09), Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljuje:

DOPUNU REGISTRA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE

 

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Prodavac

Početna cijena u KM

Metod prodaje

 

1.

 

11000271

Skladište u Travniku

“Remontni zavod” d.d. Travnik

 

1.100.000,00

 

Aukcija

2.

11000272

Ekonomsko dvorište u Travniku

pov 1.500 m²

“Remontni zavod” d.d. Travnik

 

97.500,00

 

Aukcija

3.

11000273

Ekonomsko dvorište u Travniku pov 1.200 m²

“Remontni zavod” d.d. Travnik

 

78.000,00

 

Aukcija

4.

11000274

Ekonomsko dvorište u Travniku pov 2.035 m²

“Remontni zavod” d.d. Travnik

 

132.275,00

 

Aukcija