Javni poziv za aukcijsku prodaju Hotela „Ero“ u Mostaru i devet nekretnina Federalnog zavoda PIO/MIO
 

Na osnovu Odluke o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko osiguranje za pokretanje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko osiguranje („Službene novine Federacije BiH broj 66/12), Zaključka Vlade Federacije BiH, V broj 1030/2013, od 18.09.2013. godine, Ugovora o provođenju postupka prodaje nekretnina, između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, zaključenog 26.09.2013. godine, Odluke o davanju saglasnosti („Službene novine Federacije BiH broj: 80/13 ) i Odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje broj UOFZ-34/12 od 18.06.2012. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

J A V N I P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji

 

Prodavac: Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

                   putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH

 

Naziv predmeta

Adresa predmeta

Početna cijena

Depozit (KM)

Naknada za učešće (KM)

Poslovni prostor u Lukavcu, koji se sastoji se od 6 kancelarija, 2 mokra čvora, hodnika i čajne kuhinje ukupne površine 150,00 m², upisane u ZK broj 325 K.č. 258/238 (stari premjer), Kč. br. 2429/3 (novi premjer), K.O. Lukavac P.L. 2383

 

Albina Herljevića bb, Lukavac

246.988,80

24.698,88

100,00

Poslovni prostor u Ljubuškom, koji se nalazi u prizemlju kuće, ukupne površine 69,60 m²upisan je u posjedovni list broj 327, Kat. Broj 6630 i 5309, parcela 819/1 i 819/2

 

Ante Starčevića, bb, Ljubuški

45.658,70

4.565,87

46,00

Poslovni prostor u Livnu, koji se nalazi na prvom spratu objekta, a sastoji se od dvije uredske prostorije, toaleta, čajne kuhinje i ostave,

ukupne površine 50,65 m², upisan je u ZK broj 223, broj parcele 1/151 i 1/201

 

Kneza Mutimira bb, Livno

64.915,00

6.491,50

65,00

Poslovni prostor u Donjem Vakufu,  koji se nalazi u prizemlju stambeno –poslovne zgrade, ukupne površine 86,00 , upisan je u Zk. broj: 2051, broj parcele 1146/29

 

Ul. 770. brigade br. 25, Donji Vakuf

122.637,90

12.263,79

100,00

Poslovni prostor u Kaknju, koji se nalazi u prizemlju i prvom spratu poslovne zgrade,

ukupne površine 563,00 m², upisan je zk. broj: 2001, broj parcele 455/7

 

Zgoščanska bb, Kakanj

817.157,80

81.715,78

100,00

Poslovni prostor u Žepču, koji se nalazi na prvom spratu Doma zdravlja u Žepču, ukupne površine 30,00 m². Dokaz o vlasništvu je Kupoprodajni ugovor od 16.11.1976. godine. Poslovni prostor je pod zakupom do 2014. godine na osnovu Ugovora o izdavanju u zakup poslovnog prostora od 22.05.2013. godine.

 

Žepče

38.928,40

3.892,84

39,00

Poslovni prostor u Novoj Biloj, koji se nalazi  u Poslovnom centru bb - Poslovni prostor br. 4,  a sastoji se od: poslovnog prostora površine 32,64 m2, hodnika 9,60 , čajne kuhinje 8,64 i WC - površine 4,32 , ukupne površine 55,20 , upisan je u ZK broj: 1 „E“

 

Ul.Poslovni centar bb, Nova Bila

79.462,50

7.946,25

80,00

Poslovni prostor u Travniku, koji se sastoji od hodnika-ulaz u prizemlju i stepenište za sprat sa kancelarijskim prostorom od 12 prostorija, sanitarija, hodnika, stepeništa za tavan i tavanski prostor, ukupne površini od 509, 24 ,

upisan je u ZK broj: 78 „E“

 

Ul. Bosanska br. 72, Travnik

243.418,00

24.341,80

100,00

Poslovni prostor u Konjicu, prostor broj 4. u stambeno poslovnoj zgradi, površine 110, 00 ,

upisan je u ZK broj: 1265,  k.č. 914 K.O. Konjic I, 

 

Ul. Trešanica bb, Konjic

151.286,80

15.128,68

100,00

Hotel „ERO“ u Mostaru*

ukupne površine 9.591,04 m², upisan je u zk broj: 743, k.č. 1285/13

Uslov prodaje je prihvatanje „Programa zbrinjavanja zaposlenika“.

Ante Starčevića, bb, Mostar

24.413.229,70

100.000,00

100,00

* Detaljan opis predmeta može se pogledati na www.apf.gov.ba

 

Uvid u dokumentaciju i Program zbrinjavanja, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 30.10.2013. godine do 02.12.2013. godine od 07,00 do 15,00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

 

Način prijavljivanja i procedure aukcije:

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća–Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), osim ako je Ugovorom o provođenju postupka prodaje nekretnina, zaključenog između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje dana 26.09.2013. godine i drugim aktima u vezi prodaje navedenih nekretnina regulisano drugačije.

Pravo učešća na aukciji imaju sva fizička i pravna lica koja popune obrazac prijave, uplate depozit i naknadu za učešće, osim domaćih pravnih i domaćih fizičkih lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, a koja imaju neizmirene obaveze po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 16 sati, dana 02.12.2013.godine na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Aukcija za navedene predmete prodaje će se održati u aukcijskom centru, sala Tender biroa, Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo, u slijedećim terminima:

 

Predmet prodaje

Datum održavanja aukcije

Vrijeme

održavanja aukcije

Poslovni prostor u Lukavcu

09.12.2013.godine

10:00

Poslovni prostor u Ljubuškom

09.12.2013.godine

10:30

Poslovni prostor u Livnu

09.12.2013.godine

11:00

Poslovni prostor u Donjem Vakufu

09.12.2013.godine

11:30

Poslovni prostor u Kakanju

09.12.2013.godine

12:00

Poslovni prostor u Žepču, Dom zdravlja

09.12.2013.godine

12:30

Poslovni prostor u Novoj Biloj

09.12.2013.godine

13:00

Poslovni prostor u Travniku

09.12.2013.godine

13:30

Poslovni prostor u Konjicu

09.12.2013.godine

14:00

Hotel „ERO“ u Mostaru

09.12.2013.godine

14:30

Procedure aukcije:

  • Registriranje učesnika i uplata naknade za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registriranja učesnici,  domaća pravna i domaća fizička lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, su dužni dostaviti izjavu da nemaju obaveza po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom privrednog društva.
  • Aukcija će biti održana ako se prijavi najmanje jedan učesnik.
  • Aukcija je javno nadmetanje gdje je najpovoljniji ponuđač onaj koji ponudi najvišu cijenu. Cijena ne može biti niža od početne cijene. Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini.
  • Nadmetanje počinje kada jedan od učesnika na poziv aukcionera ponudi početnu cijenu. Po završetku nadmetanja aukcioner proglašava aukciju završenom. Komisija ocjenjuje pristigle ponude, vrši rangiranje istih i predlaže najpovoljnijeg ponuđača. Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i sa istim zaključuje ugovor o kupoprodaji. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od potpisivanja ugovora o kupoprodaji depozit se zadržava.
  • Do potpisivanja Ugovora o kupoprodaji najpovoljniji ponuđač, na kojeg se odnose kriteriji navedeni u javnom pozivu,  dužan je dostaviti uvjerenje nadležnog organa o izmirenim obavezama prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Za sve dodatne informacije o predmetima prodaje kupci se mogu obratiti kontakt osobi.

Kontakt osobe u Federalnom zavodu PIO/MIO:

Eldijana Šabanović       tel. 033 723 118

Branka Čorić                 tel. 036 445 639

                                                              

Kontakt osobe u Agenciji:   

Fikret Talić                   tel.   033 586 238   

Sabaheta Čongo           tel.  033 586 250