Javni poziv broj 150 za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovne zgrade sa pripadajućim zemljištem, ekonomskim dvorištem i parking prostorom, u vlasništvu preduzeća Unis Pretis d.o.o. Vogošća