OBAVIJEST: HOTEL „ĐURO SALAJ“ GRADAC, produžen rok za dostavu ponuda. Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH produžava rok za dostavu prijava po Javnom pozivu za prodaju metodom neposredne pogodbe Hotela “ĐURO SALAJ“ u Gradcu, Republika Hrvatska do 17.07.2015. godine u 16 sati.