Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju poslovnog objekta Hala – Nova radionica REP-a sa pripadajućim zemljištem