Obavijest o produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JP "VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Jajce

Agencija za privatizaciju KSB/SBK objavljuje:

                                                          O B A V I J E S T

o produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JPVETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Jajce (u postupku male privatizacije) i o promjeni vremena objave ponuda

 

Rok za podnošenje ponuda po Javnom pozivu broj: 558 za prodaju državnog kapitala društva JP„VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Jajce metodom tendera u maloj privatizaciji koji je objavljen u dana 24.07.2013.godine u Dnevnom listu , produžava se do 19.08. 2013.godine do 16 sati.

Vrijeme i mjesto objavljivanja ponuda: 26.08.2013.godine sa početkom u 11:00 sati u  Agenciji za privatizaciju KSB/SBK,Travnik, Bosanska 12.

                                                                                                                                  DIREKTOR

                                                                                                                                 Željko Radoš