Javni poziv za prodaju državnog kapitala društva ŠIPAD“VRANICA” FOJNICA metodom tendera