Obavijest o produženju roka za podnošenje ponuda po Javnom pozivu za prodaju državnog kapitala društva “ŠIPAD VRANICA” FOJNICA metodom tendera