Obavijest o produženju roka za podnošenje ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ Bugojno