Obavijest o produženju roka za podnošenje ponuda za prodaju državnog kapitala društva “ŠIPAD VRANICA” FOJNICA metodom tendera