Obavijest o produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JUP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Novi Travnik