Ponovni javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju 33 848 dionica društva „Riba-Neretva“ d.d. Konjic