Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju 100% državnog kapitala preduzeća “Institut zaštite na radu i zaštite od požara” d.o.o. Sarajevo