DO KADA SE MOGU KORISTITI CERTIFIKATI?

U skladu sa Zakonom o izmjeni Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 86/15) potraživanja s Jedinstvenih računa građana mogu se koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30. juna 2017.godine u visini od 100% od ukupne cijene. Predlagač izmjene navedenog zakona je Federalno ministarstvo finansija.

FAQ