70. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBiH

Na 70.sjednici Upravnog  odbora održanoj 25.02.2019.godine, usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa Planom privatizacije za 2018.godinu i  Finansijski izvještaj APF za period 01.01.2018.-31.12.2018. godine