OBAVJEST O PRODAJI NEKRETNINA „TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI“ D.D
Kupoprodajni ugovor broj: 02-19-5956-14/19 o prodaji Poslovne zgrade i ostalo neplodno zemljište upisano na k.č. 1125/30 u zk.ul. 812, KO Hadžići, ukupne površine 1.463 m², u vlasništvu preduzeća „Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići, pod šifrom 11000317, potpisan je dana 23.01.2020. godine između preduzeća „Tehnički remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići, kao prodavca  i fizičkog lica kao kupca. U skladu sa navedenim ugovorom kupoprodajna cijena je 230.000,00 KM.