PODRŠKA: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE TREBA VOLONTERE

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) je, u sklopu aktivnosti na smanjenju rizika od katastrofa, 2016.godine pokrenula Projekat uspostavljanja mreže volontera u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Projekat je finansijski podržala Vlada Švicarske putem svoje ambasade u Bosni i Hercegovini.

 Javni poziv objavljen je na web stranici FUCZ a zbog potrebe za što većim brojem volontera, i koristi za građane u Federaciji BiH, u slučaju prirodne ili druge nesreće i Agencija za privatizaciju u FBiH  podržava  ovaj projekat i objavljuje  Javni poziv za upis u  Registar volontera Federalne uprave civilne zaštite:

Imajući u vidu da je volontiranje aktivnost od interesa za sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na provođenju preventivnih i operativnih aktivnosti i mjera zaštite i spašavanja, kojim se želi postići aktivno uključivanje građana u društvene procese i razvoj humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje

JAVNI POZIV

za upis u Registar volontera Federalne uprave civilne zaštite

PREDMET JAVNOG POZIVA:

 

Upis volontera u Registar volontera Federalne uprave civilne zaštite za obavljanje aktivnosti i mjera u sistemu zaštite i spašavanja.

PODNOSIOCI PRIJAVA:

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti svi punoljetni građani Bosne i Hercegovine koji imaju stalno prebivalište na teritoriji Federacije BiH.

Svi zainteresovani prijave mogu izvršiti putem online aplikacije za prijavu volontera koja je dostupna na web stranici Federalne uprave civilne zaštite: www.mreza-fucz.gov.ba

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave ostaju otvorene do daljnjeg

Tel.   +38733779476
Mob. +38761092136
e-mail:
Jasmin.Geko@fucz.gov.ba
www.fucz.gov.ba