IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BIH SA PLANOM PRIVATIZACIJE ZA 2016. GODINU